Fans Of Fame.com

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

BIRDS OF THE WATET                                                                                                        PRIDE

 

 

 

                       

Round Drop Fan – “Crystal”                                                                    Turquoise

 

 

 

                         

Stiff Flat fan – “Courage”                                                                        Scissor tail

 

 

 

                      

Stiff Flat Fan – “Blossom”                                                                        60 Tail drop fan – ring neck parrots

 

 

                     

Sacred Summer – Loose Flat fan – Cancer Society fan                                    Capercallie Tail fan – Loose Flat fan